VELKOMMEN TIL GRANDBO

Vi har kun 1 ledig plads tilbage 

Kunstneren, Line Højmann fik i 2015 til opgave at portrættere vores skønne unge mennesker på Grandbo.
Det var en rigtigt spændende proces at både følge og deltage i.

I forbindelse med fremvisningen havde Line skrevet et par ord til Grandbo og de unge mennesker.

Grandbo1
” Ringene der flyver rundt i luften er et symbol på det venskab i får på Grandbo, en cirkel er et symbol uden en Begyndelse og Ende, Det er symbolet for Helhed og Kærlighed ” 

Læs mere om Line Højmann ved at klikke på billedet

 • Vi formidler “trygge rammer” og en familiær hverdag for de unge mennesker.
 • Vi giver muligheder for at skabe sit “eget liv”.
 • Vi stimulerer og udfordrer det “unikke” i de unge mennesker.

 

VI SØGER

Pædagog med specialpædagogisk erfaring søges.

Bostedet Grandbo søger en uddannet pædagog med specialpædagogisk erfaring til en 37 timers stilling senest 1. august 2017.

Grandbo er et privat §107 bosted for unge udviklingshæmmet mellem 18-35 år. Bostedet er skabt ud fra principperne om nærvær, tryghed, omsorg, ansvar og udvikling. Som kommer til udtryk gennem det daglige arbejde med borger, kollegaer, pårørende og eksterne samarbejdspartner. 

Formålet med Grandbo er at skabe et hjemligt miljø, hvor rammerne og den pædagogiske faglighed understøtter den enkelte borgers læring og udvikling i forhold til mestring af eget liv. Dette gælder såvel daglige gøremål (arbejde, rengøring, tøjvask, indkøb mv.) som besøg hos egen læge, deltagelse i sociale arrangementer og fastholdelse eller udvikling af sociale relationer. Med andre ord; alt det et ungt menneske skal lære når hun/han flytter hjemmefra. Som medarbejder spænder det pædagogiske arbejde derfor vidt.

Omdrejningspunktet i det daglige arbejde, tager afsæt i, at borgeren er et menneske med udviklingshæmning og/eller tilgrænsende handicaps. Borgerens skal derfor mødes med et perspektiv af udviklingsmuligheder og kompetencer. Desuden skal borgeren inddrages i beslutninger, som omfatter egne forhold og som har betydning for deres dagligdag eller liv generelt. Det er medarbejderen, der har hovedansvaret for at sikre denne selvbestemmelsesret og samtidig sikre, at borgeren har indsigt i konsekvenser af egen beslutninger.

Vi er i en proces, hvor vi er i gang med at udvikle vores faglige pædagogiske tilgang. Vores fundament vil tage afsæt i en neuropædagogisk viden og tilgang. Metoder og interventionsformer vil grundlæggende basere sig på indlæringsprincipper fra TEACCH, struktureret visualiseret specialpædagogik og den neuropædagogiske viden, herunder low arousel.

Det pædagogiske arbejde består i assessment i f.h.t. beboernes kompetencer og udviklingsmuligheder – opstilling af strategier – analyse af dem – refleksion – iværksættelse af nye strategier og løbende dokumentation af dette.

I 2015 fik vi Handicapprisen af LEV for at yde en ekstraordinær indsats for unge udviklingshæmmede. Det er en anerkendelse vi er stolte af og kontinuerligt arbejder ud fra fortsat at gøre os fortjente til.

Vi søger kollegaer, der:

 • har en pædagogisk udannelse
 • har erfaring i.f.h.t arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og gerne bosteder
 • har kendskab til at arbejde neuropædagogisk
 • gerne har kendskab til sanseintegration og kan bruge det i den daglige pædagogiske praksis
 • er etisk velovervejet og funderet, og dermed arbejder ud fra den anerkendende pædagogik
 • kan arbejde struktureret
 • har evnen til at analysere og reflektere over egen praksis
 • er engageret, kan og vil bidrage til at udvikle det faglige miljø
 • er tro mod de fælles beslutninger og formår at løfte i flok
 • vil indgå i et tæt refleksivt samarbejde med ledelse og kollegaer
 • ønsker at have rollen som kontaktperson for 1-2 borgere
 • har overblik
 • kan dokumentere, både i f.h.t. borgerens udvikling, dagligdag og beskæftigelse
 • er rummelig, tålmodig og fleksibel
 • ser muligheder frem for begrænsninger i alle henseender
 • kan og vil indgå i en rulleplan, som indebærer flest aftenvagter, nogen morgenvagter, samt arbejde hver anden weekend i 12 timers vagter.
 • er indstillet på en mangeartet opgaveløsning på bostedet, herunder rengøring.

Vi tilbyder:

 • en spændende organisation i udvikling
 • muligheden for at få indflydelse på eget arbejde og den pædagogiske praksis
 • tværfagligt samarbejde i og udenfor teamet
 • tæt samarbejde med pårørende, beskæftigelsestilbud/skole og øvrige eksterne samarbejdspartnere

NB! Vi søger også faste til weekender og tilkaldevikarer, alle med samme kvalifikationer som beskrevet ovenfor.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn aftales før ansættelse og ansættelsesvilkår er beskrevet i ansættelseskontrakten. Arbejdet er organiseret ud fra gældende lovgivning uden overenskomst.

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Dorthe Beck-Nyling på telefon 71906091 eller mail dorthe@grandbo.dk

Se yderligere beskrivelse af Bostedet Grandbo vores hjemmeside: www.grandbo.dk

Ansøgningsfrist d. 22. maj 2017

Afholdelse af samtaler d. 29. + 30. maj 2017

„Her er der hjerterum og tryghed for de unge mennesker, og kærligt og blidt hjælper I med til at klippe navlestrengen til barndommen over og gjort klar til deres voksne liv”